Řídil/a jsem pod vlivem alkoholu

Jedná se o přestupek či trestný čin, u kterého hrozí pokuta, odebrání řidičského oprávnění na několik let a v případě trestného činu i trest odnětí svobody. Vhodné je řešit situaci aktivně co nejdříve. Poradíme vám, jak postupovat.

Využijte zkušenosti specializované advokátní kanceláře s více jak 35letou praxí, nespočtem úspěšných případů a působením po celé ČR.

Zachráníme váš řidičský průkaz nebo minimalizujeme trest, a to s garancí pevné ceny bez ohledu na náročnost případu.

Volejte Po-Ne 8-22h

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Opravdu profesionální přístup hodní a vstřícný lidé. Člověk nemusí nic řešit všechno za něho vyřeší. Jsem opravdu strašně moc spokojený. Můžu jenom všem doporučit.

Vřele doporučuji. Perfektní profesionální práce. Skvělá komunikace bez zbytečných prodlev a vyřízení v co nejkratším možném termínu s co nejnižšími finančními náklady. Jsou evidentní léta praxe a zkušeností. Se službami jsem velice spokojená.

Mohu jen doporučit, od začátku profesionální a vstřícné jednání, dostupná komunikace, jasná představa jak řešit daný případ. Jsou vidět dlouholeté zkušenosti a znalosti. Vše vyřízeno efektivně s minimem nároků na čas klienta.

Okamžité převzetí případu online

Specializovaný advokátní tým s 35 letou praxí

Zastoupení osobně po celé ČR

Práva řidiče v médiích

Pokud jste se dostali do situace, kdy jste před jízdou požili alkohol, tak vzhledem k rozsáhlým trestům za tento přestupek nebo trestný čin doporučujeme advokátní zastoupení v každém případě. Přestože je každý případ silně individuální, tak v případě aktivního řešení nemusí k soudu ani dojít, lze velmi významně zkrátit udělený trest, či dokonce zvrátit hrozící zákaz řízení.

Kdy se z přestupku stává trestný čin?

V případě, že vám hlídka naměří 1 promile a víc – to už je stav, který vylučuje způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 trestního zákoníku. Jako důkaz postačuje výsledek měření alkoholu v dechu z přístroje Drager, který má policie pro orientační dechovou zkoušku. V tu chvíli ve „hře“ není jen řidičský průkaz a zákaz řízení až na 10 let, ale hrozí vám také odnětí svobody až na 3 roky.

Jde to i bez odevzdání řidičáku

Během naší praxe můžeme říci, že se nám často daří v řízení zajistit tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání nebo v případě přestupku na základě důkazových vad nebo procesních chyb úplné zrušení trestu. Tudíž i ve vašem případě vám může zůstat řidičský průkaz v ruce a v případě trestného činu (nad 1 promile v krvi) si navíc udržíte čistý trestní rejstřík.

Pokud vám záleží na zrušení hrozícího zákazu řízení a pokuty, nebo zajištění co nejnižších hodnot, je nutné nás co nejdříve kontaktovat a během bezplatné konzultace vám navrhneme řešení.

Co hrozí za řízení pod vlivem alkoholu do 0,30 ‰:
 • Pokuta ve správním řízení 7 000 - 25 000 Kč

 • Zákaz řízení 6 - 18 měsíců

 • 0 bodů

 • Zpravidla nedochází k zadržení řidičského průkazu, je pouze zakázáno řidiči pokračovat v jízdě

Co hrozí za řízení pod vlivem alkoholu od 0,31 ‰ do 0,99 ‰:
 • Odebrání řidičského průkazu na místě

 • Pokuta ve správním řízení 7 000 - 25 000 Kč

 • Zákaz řízení 6 - 18 měsíců

 • 6 bodů do evidenční karty řidiče

Co hrozí za řízení vylučující způsobilost do 0,99‰:
 • Odebrání řidičského průkazu na místě

 • Pokuta ve správním řízení 7 000 - 25 000 Kč

 • Zákaz řízení 6 - 18 měsíců

 • 6 bodů do evidenční karty řidiče

Co hrozí za řízení pod vlivem alkoholu od 1,00 ‰:
 • Peněžitý trest

 • Zákaz řízení 1 rok - 10 let

 • Trest odnětí svobody až na 1 rok, při způsobení dopravní nehody, ublížení na zdraví nebo recidivě až na 3 roky

 • 6 bodů do evidenční karty řidiče

Jaké kroky advokát provádí?

V případě přestupku
 • hledá pochybení na straně policie či správního orgánu, zda byly dodrženy zákonné podmínky v rámci prováděné dechové zkoušky či odběru biologického materiálu (kalibrace dechového přístroje, časový odstup mezi jednotlivými dechovými zkouškami, procentuální rozdíl mezi jednotlivými měřeními)

 • zjišťuje, zda byla odečtena možná odchylka měření přístroje při dechové zkoušce ve výši 0,04 ‰ a fyziologická hladina v krvi ve výši 0,2 ‰, celkem tedy 0,24 ‰

 • vás zastupuje na jednání u správního orgánu (městský úřad nebo magistrát)

 • podá odpor proti příkazu nebo odvolání proti rozhodnutí správního orgánu

 • zastupuje vás na jednání u správního orgánu za účelem zrušení trestu nebo maximálního snížení zákazu řízení a pokuty s ohledem na konkrétní okolnosti případu a osobu řidiče

 • v případě, že se trest nepodařilo úplně zrušit, podá návrh a jedná se správním orgánem o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu zákazu řízení

V případě trestného činu
 • hledá pochybení na straně policie či soudu, zda byly dodrženy zákonné podmínky v rámci prováděné dechové zkoušky či odběru biologického materiálu (kalibrace dechového přístroje, časový odstup mezi jednotlivými dechovými zkouškami, procentuální rozdíl mezi jednotlivými měřeními)

 • podá odpor a bude se snažit odklonit trestní řízení (tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání), abyste neměli záznam v trestním rejstříku

 • účastní se vašeho výslechu na policii

 • obhajuje vás u hlavního líčení před soudem

 • v případě hrozby trestu odnětí svobody (vězení) bude usilovat o dosáhnutí tzv. alternativního trestu (např. veřejně prospěšné práce a domácí vězení)

 • bude minimalizovat peněžitý trest na nejnižší možnou výměru s ohledem na vaše majetkové poměry (měsíční příjem, movitý a nemovitý majetek, exekuce a insolvence)

 • bude minimalizovat trest zákazu řízení na nejnižší výměru, a to i z důvodu abyste nemuseli absolvovat autoškolu, což u trestu 12 měsíců a výše je automatické (opakování autoškoly stojí dle lokality až 25 000 Kč)

 • v případě uložení zákazu řízení bude usilovat po uplynutí poloviny trestu zákazu řízení o podmíněné vrácení řidičského oprávnění

Nespočet úspěšně vyřešených případů

Pro zvětšení klikněte

Dosažení 12 bodů – vybodování

U vybodování je automatický zákaz řízení na 12 měsíců bez možnosti upuštění poloviny trestu. Poté povinné zkoušky v autoškole a dopravně psychologické vyšetření. Zrušeno.

Pro zvětšení klikněte

Alkohol za volantem 2,98 promile

Trestný čin – hrozící trest 36 měsíců a 50.000,- Kč penežitý trest. Trestní stíhání zastaveno, řidiči zůstal čistý rejstřík a nemohl řídit pouze 6 měsíců.

Pro zvětšení klikněte

Jízda pod vlivem drog THC

Hrozící zákaz řízení 1 rok a pokuta 20 000 Kč. Zrušeno.

Pro zvětšení klikněte

Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky

Přestupek odmítnutí testu, kde hrozí zákaz řízení až na 2 roky a pokuta až 50.000,- Kč. Zrušeno.

S panem doktrorem Schulhauserem byla perfektní spolupráce, kdykoliv bylo třeba, byl ihned dostupný a proaktivně, efektivně a téměř okamžitě mi komunikoval postup řízení a společně jsme dosáhli skvělého výsledku. Určitě bych se na něj obrátil i v budoucnu.

Profesionální jednání, rychlé, stručné a přesné vyhodnocení situace,mohu jen doporučit. Děkuji

Profesionální, vstřícné jednání s důrazem na práva klienta. Mohu jen doporučit.

Naše garance

Zastoupí vás zkušený profesionál

Zaměřujeme se výhradně na dopravní právo. Využijte všech zkušeností z tisíců případů k dosažení maximálního úspěchu ve vaší obhajobě. Vždy je kladen důraz na osobní požadavky řidiče se zaměřením na zrušení nebo minimalizaci trestu.

Řídíme se etickým kodexem

Vůči klientovi například platí, že oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty.

Případ posoudíme objektivně

Vždy se dozvíte pravdivé informace o možnostech vyřešení vašeho případu. Pokud vám někdo za všech okolností slibuje vysokou garanci úspěchu, mějte se na pozoru. Mnoho společností, které se zabývají obhajobou řidičů, poskytují záměrně zcela mylné a zavádějící informace s cílem získat klienta. Tyto společnosti ve skutečnosti nejsou advokátními kancelářemi, ale pouze zprostředkovatelé a nemají tak žádnou zodpovědnost vůči tomu, co klientovi řekli, protože nejsou vázání etickým kodexem advokáta.

Vyhnete se chybám při jednání s policií a úřady

Víme přesně, jak komunikovat s policií a úřady, co je zásadní, kdy, kde a jaké skutečnosti těmto institucím sdělit, co si vyžádat a jak na podněty reagovat. To vše vám může zásadně ovlivnit průběh a vyřešení případu, kdy často díky neznalosti řidiče a nepřítomnosti advokáta, bývá jednání vedeno v jeho neprospěch.

Předem stanovená cena

Než podepíšete smlouvu o zastoupení, bude vám sdělena částka za zastoupení celého připadu. Ceny za nabízené služby jsou ceny smluvní a pro všechny pevně stanoveny. Již na počátku víte, kolik vás celé zastoupení advokátem bude stát.

Spolupráce se soudním znalcem

V případě potřeby využíváme spolupráci se soudním znalcem z oboru silniční dopravy, díky čemuž dokážeme zpochybnit znalecký posudek vypracovaný na žádost policie jiným znalcem.

Čas zde hraje zásadní roli!

Čím dříve se s námi po vzniku situace spojíte, tím lépe se dá celá záležitost řešit! Zvládneme i situace, kdy jste již obdrželi rozhodnutí formou trestního příkazu, rozsudku nebo rozhodnutí ve správním řízení a hrozí vám zákaz řízení. Podrobně analyzujeme celý průběh dosavadního řízení a sdělíme vám možnosti dalšího postupu ve vaší situaci.

Bezplatně vše zkonzultujeme

V první fázi nám předáte potřebné informace: jak probíhalo šetření na místě s hlídkou policie a další důležité skutečnosti, které potřebujeme vědět pro vaše úspěšné zastoupení. Již v této fázi umíme kvalifikovaně odhadnout, jaké jsou možnosti řešení vašeho problému.

Pečlivě případ zanalyzujeme

Jakmile vám přijde dopis od policie, soudu nebo úřadu, tak nám jej zašlete. Advokát celou situaci posoudí a my vás budeme obratem kontaktovat s postupem řešení vašeho případu.

Navrhneme další postup

V kombinaci se skutečnostmi z dopisu od úřadu a vašimi informacemi případ posoudíme, zhodnotíme možnosti obhajoby a navrhneme další postup řešení vašeho případu.

Kontaktujte nás

Zavolejte nám (Po-Ne 8-22h) nebo využijte náš kontaktní formulář, budeme vás kontaktovat do 12h.