Ochrana osobních údajů

1. Obecné

Společnost PRÁVA ŘIDIČE, Advokátní kancelář s.r.o., IČO 17670080, DIČ: CZ17670080, se sídlem Karola Śliwky 125/20, Fryštát, 733 01 Karviná, sp. zn. C 90574 vedená u Krajského soudu v Ostravě jako správce údajů poskytující služby (dále jen „Společnost“), má řadu povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro plnění našich práv a povinností ze smluvního vztahu (tj. poskytování služeb), z důvodu plnění zákonných povinností Společnosti a ochrany oprávněných zájmů Společnosti, jako i pro potřeby Vaší jednoznačné identifikace. Pro takové zpracování osobních údajů není nutné získat Váš souhlas se zpracováním, nicméně jako subjektu údajů, Vám náleží veškerá práva související se zpracováním Vašich osobních údajů (viz bod 3.).

Pro splnění výše uvedených účelů budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje, které nám poskytnete:

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • adresa trvalého pobytu

 • adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu

 • emailová adresa

 • telefonní číslo

 • další osobní údaje, které budou dle charakteru poskytované služby nutné pro její řádné plnění

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat a ukládat po celou dobu, kdy budete využívat služeb, a po přiměřenou dobu poté. Osobní údaje budeme zpracovávat elektronickým, manuálním i automatizovaným způsobem. V rámci poskytování služeb můžeme předat Vaše osobní údaje svým dodavatelům, kteří nám budou pomáhat se zajišťováním našich služeb.

Abychom mohli řádně poskytovat služby, potřebujeme mít vždy Vaše aktuální osobní údaje. Proto nám jakékoli změny Vašich osobních údajů okamžitě oznamte na: +420 739 662 266, info@pravaridice.cz

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Rádi bychom Vás průběžně informovali o našich službách a novinkách ve Společnosti prostřednictvím zasílání informačních, obchodních a/nebo marketingových sdělení. Poskytnuté osobní údaje a historii Objednávek budeme rovněž užívat k analýze a vyhodnocení Vašeho spotřebního chování s cílem informovat Vás o službách maximálně odpovídajících Vašim preferencím. Za tímto účelem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

 •       jméno a příjmení

 •       emailová adresa

 •       telefonní číslo

Ke zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem potřebujeme Váš svobodný a dobrovolný souhlas. Neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním za účelem zasílání informačních, obchodních a/nebo marketingových sdělení není podmínkou uzavření smluvního vztahu s naší Společností, resp. poskytování služeb.

Veškeré informační, obchodní a/nebo marketingová sdělení související se službami naší Společnosti Vám budeme zasílat na emailovou adresu uvedenou při registraci ke službě.

3. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo:

 1. požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz;

 2. požadovat omezení zpracování a využít právo na přenositelnost osobních údajů;

 3. vznést námitku proti zpracování u Společnosti, podat stížnost u dozorového úřadu;

 4. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Případné odvolání souhlasu musí být učiněno písemnou formou, a to zasláním oznámení na emailovou adresu Společnosti info@pravaridice.cz. Odvoláním souhlasu nebude dotčeno zpracování Vašich osobních údajů pro plnění povinností ze smluvního vztahu, zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů Společnosti.

Kontaktujte nás

Zavolejte nám (Po-Ne 8-22h) nebo využijte náš kontaktní formulář, budeme vás kontaktovat do 12h.